پیگیری سفارشات

تهران ، شهریار ، خیابان ولیعصر (عج) ، روبروی بیمارستان امام سجاد (ع) ، برج سعدی ، طبقه اول ، واحد ۳۰

به چاپ سپهر خوش آمدید.

لیست قیمت محصولات جنیوس ( کارت های مدیریتی ، پی وی سی(عمومی) ) پی وی سی ۳۰۰ میکرون ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات جنیوس ( کارت های مدیریتی ، پی وی سی(عمومی) ) پی وی سی ۳۰۰ میکرون ۵۰۰ عددی ۵۷ * ۸۷ میلیمتر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۶۴,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات جنیوس ( کارت های مدیریتی ، پی وی سی(عمومی) ) پی وی سی ۵۰۰ میکرون ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات جنیوس ( کارت های مدیریتی ، پی وی سی(عمومی) ) پی وی سی ۵۰۰ میکرون ۵۰۰ عددی ۵۷ * ۸۹ میلیمتر دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۱۴۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات جنیوس ( کارت های مدیریتی ، پی وی سی(عمومی) ) پی وی سی ۵۰۰ میکرون ۵۰۰ عددی ۵۷ * ۸۹ میلیمتر دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۲۴۳,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات جنیوس ( کارت های مدیریتی ، پی وی سی(عمومی) ) پی وی سی ۵۰۰ میکرون ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات جنیوس ( کارت های مدیریتی ، پی وی سی(عمومی) ) پی وی سی ۵۰۰ میکرون ۱۰۰۰ عددی ۵۷ * ۸۹ میلیمتر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۴۸,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات جنیوس ( کارت های مدیریتی ، پی وی سی(عمومی) ) پی وی سی ۵۰۰ میکرون براق ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات جنیوس ( کارت های مدیریتی ، پی وی سی(عمومی) ) پی وی سی ۵۰۰ میکرون براق ۵۰۰ عددی ۵۷*۸۹ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۸۳۱,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات جنیوس ( کارت های مدیریتی ، پی وی سی(عمومی) ) پی وی سی ۵۰۰ میکرون براق ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات جنیوس ( کارت های مدیریتی ، پی وی سی(عمومی) ) پی وی سی ۵۰۰ میکرون براق ۱۰۰۰ عددی ۵۷*۸۹ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۴۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات جنیوس ( کارت های مدیریتی ، پی وی سی(عمومی) ) پی وی سی ۷۶۰ میکرون ۲۵۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات جنیوس ( کارت های مدیریتی ، پی وی سی(عمومی) ) پی وی سی ۷۶۰ میکرون ۲۵۰ عددی ۵۷ * ۸۹ میلیمتر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۹۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات جنیوس ( کارت های مدیریتی ، پی وی سی(عمومی) ) پی وی سی ۷۶۰ میکرون ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات جنیوس ( کارت های مدیریتی ، پی وی سی(عمومی) ) پی وی سی ۷۶۰ میکرون ۵۰۰ عددی ۵۷ * ۸۹ میلیمتر دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات جنیوس ( کارت های مدیریتی ، پی وی سی(عمومی) ) پی وی سی ۷۶۰ میکرون ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات جنیوس ( کارت های مدیریتی ، پی وی سی(عمومی) ) پی وی سی ۷۶۰ میکرون ۱۰۰۰ عددی ۵۷ * ۸۹ میلیمتر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۵۹۸,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات جنیوس ( کارت های مدیریتی ، پی وی سی(عمومی) ) پی وی سی برفکی ( نیمه شفاف) ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات جنیوس ( کارت های مدیریتی ، پی وی سی(عمومی) ) پی وی سی برفکی ( نیمه شفاف) ۵۰۰ عددی ۹۰ در ۶۰ استاندارد یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۱۳۴,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش