پیگیری سفارشات

تهران- خیابان جمهوری، ابتدای خیابان ملت، برج بهارستان، طبقه دوم، واحد ۳۰۹

به چاپ پاپيروس خوش آمدید.

لیست قیمت ست اداری ( عمومی ) سری اول و دوم تحریر ۸۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ست اداری ( عمومی ) سری اول و دوم تحریر ۸۰ گرم ( ۴۴۰*۵۹۴ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۴۷۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ست اداری ( عمومی ) سری سوم تحریر ۸۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ست اداری ( عمومی ) سری سوم تحریر ۸۰ گرم ( ۴۸۵*۶۹۰ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۹۰۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ست اداری ( عمومی ) سری اول و دوم تحریر ۱۰۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ست اداری ( عمومی ) سری اول و دوم تحریر ۱۰۰ گرم ( ۴۴۰*۵۹۴ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۸۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ست اداری ( عمومی ) سری سوم تحریر ۱۰۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ست اداری ( عمومی ) سری سوم تحریر ۱۰۰ گرم ( کیسه ای ۶۹۰*۴۸۵ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۲۱۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ست اداری ( عمومی ) سری سوم تحریر ۱۰۰ گرم ( کیفی ۶۹۰*۴۹۰ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۲۱۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ست اداری ( عمومی ) سری اول و دوم کتان ۱۲۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ست اداری ( عمومی ) سری اول و دوم کتان ۱۲۰ گرم ( ۴۴۰*۵۹۴ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۴۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ست اداری ( عمومی ) سری سوم کتان ۱۲۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ست اداری ( عمومی ) سری سوم کتان ۱۲۰ گرم ( کیسه ای ۶۹۰*۴۸۵ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۸۱۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ست اداری ( عمومی ) سری سوم کتان ۱۲۰ گرم ( کیفی ۶۹۰*۴۹۰ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۸۱۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش