پیگیری سفارشات

تهران ، شهریار ، خیابان ولیعصر (عج) ، روبروی بیمارستان امام سجاد (ع) ، برج سعدی ، طبقه اول ، واحد ۳۰

به چاپ سپهر خوش آمدید.

لیست قیمت محصولات فست فود جعبه همبرگر صدفی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود جعبه همبرگر صدفی گسترده کار ۲۳۷*۴۴۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۵۹۹,۰۰۰ ۱۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست فود جعبه سیب زمینی سرخ کرده

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود جعبه سیب زمینی سرخ کرده گسترده کار ۲۹۰*۲۹۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۱۸۲,۰۰۰ ۱۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست فود ظرف سوخاری داخل سالن

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود ظرف سوخاری داخل سالن گسترده کار ۲۸۵*۲۰۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۵۴۸,۰۰۰ ۱۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست فود ظرف سیب زمینی داخل سالن

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود ظرف سیب زمینی داخل سالن گسترده کار ۱۶۹*۲۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۴۹,۰۰۰ ۱۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست فود ظرف مربعی بزرگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود ظرف مربعی بزرگ گسترده کار ۲۹۸*۲۹۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۱۰۲,۰۰۰ ۱۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست فود ظرف مربعی کوچک

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود ظرف مربعی کوچک گسترده کار ۲۳۰*۲۴۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست فود جعبه سوخاری بیرون بر

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود جعبه سوخاری بیرون بر گسترده کار ۶۹۴*۲۲۷ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۶۰۴,۰۰۰ ۱۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست فود جعبه همبرگر بیرون بر

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود جعبه همبرگر بیرون بر گسترده کار ۲۳۱*۵۵۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۱۷۲,۰۰۰ ۱۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست فود جعبه ساندویچ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود جعبه ساندویچ گسترده کار ۲۹۶*۴۴۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۱۷۲,۰۰۰ ۱۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست فود ظرف سیب زمینی مخروطی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود ظرف سیب زمینی مخروطی گسترده کار ۲۱۷*۳۱۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۶۲۸,۰۰۰ ۱۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست فود ظرف پاپ کورن

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود ظرف پاپ کورن گسترده کار ۲۷۱*۴۵۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵,۲۴۷,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش