پیگیری سفارشات

تهران ، شهریار ، خیابان ولیعصر (عج) ، روبروی بیمارستان امام سجاد (ع) ، برج سعدی ، طبقه اول ، واحد ۳۰

به چاپ سپهر خوش آمدید.

لیست قیمت ست اداری ( عمومی ) سری اول و دوم تحریر ۸۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ست اداری ( عمومی ) سری اول و دوم تحریر ۸۰ گرم ( ۴۴۰*۵۹۴ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۲۸۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ست اداری ( عمومی ) سری سوم تحریر ۸۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ست اداری ( عمومی ) سری سوم تحریر ۸۰ گرم ( ۴۸۵*۶۹۰ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۷۶۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ست اداری ( عمومی ) سری اول و دوم تحریر ۱۰۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ست اداری ( عمومی ) سری اول و دوم تحریر ۱۰۰ گرم ( ۴۴۰*۵۹۴ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۷۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ست اداری ( عمومی ) سری سوم تحریر ۱۰۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ست اداری ( عمومی ) سری سوم تحریر ۱۰۰ گرم ( کیسه ای ۶۹۰*۴۸۵ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۳۱۱,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ست اداری ( عمومی ) سری سوم تحریر ۱۰۰ گرم ( کیفی ۶۹۰*۴۹۰ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۳۱۱,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ست اداری ( عمومی ) سری اول و دوم کتان ۱۲۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ست اداری ( عمومی ) سری اول و دوم کتان ۱۲۰ گرم ( ۴۴۰*۵۹۴ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۳,۴۴۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ست اداری ( عمومی ) سری سوم کتان ۱۲۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ست اداری ( عمومی ) سری سوم کتان ۱۲۰ گرم ( کیسه ای ۶۹۰*۴۸۵ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۳۲۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ست اداری ( عمومی ) سری سوم کتان ۱۲۰ گرم ( کیفی ۶۹۰*۴۹۰ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۳۲۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش