پیگیری سفارشات

تهران- خیابان جمهوری، ابتدای خیابان ملت، برج بهارستان، طبقه دوم، واحد ۳۰۹

به چاپ پاپيروس خوش آمدید.

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل بدون روکش تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل بدون روکش تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۲۷,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل بدون روکش طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل بدون روکش طلاکوب ( ۸۵ * ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۱۸,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل بدون روکش طلاکوب ( ۸۵ * ۴۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۴۸,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل یووی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل یووی ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل یووی ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۳۷,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل یووی ۸۵*۴۸ (۶ساعته) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۴۷,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل فیلتر دار

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل فیلتر دار ( ۸۵ * ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۳۰,۵۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل فیلتر دار ( ۸۵ * ۴۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۳۸,۵۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سلفون براق ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۳۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سلفون براق ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۴۲,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سلفون براق ۸۵*۴۸ ( ۶ ساعته ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۵۲,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سلفون براق طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سلفون براق طلاکوب ( ۸۵ * ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۳۷,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سلفون براق طلاکوب ( ۸۵ * ۴۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۶۷,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سلفون مات ۸۵*۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۳۴,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سلفون مات طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سلفون مات طلاکوب ( ۸۵ * ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۳۷,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل متالایز

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل متالایز ۸۵*۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۶۳,۰۰۰ ۲۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل شیشه ایی خوانا

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل شیشه ایی خوانا ( ۸۵ * ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۶۹,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل شیشه ایی نا خوانا

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل شیشه ایی نا خوانا ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۶۹,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سی دی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سی دی ۱۳۰ در ۱۳۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۴۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) برچسب اموال تک رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) برچسب اموال تک رنگ تک لت نیم تیغ ( ۱۵ در ۵۰ میلیمتر ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش