پیگیری سفارشات

تهران- خیابان جمهوری، ابتدای خیابان ملت، برج بهارستان، طبقه دوم، واحد ۳۰۹

به چاپ پاپيروس خوش آمدید.

لیست قیمت فرم های ۵۰۰ عددی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۵۰۰ عددی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱۳۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۵۰۰ عددی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱۴۷,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۵۰۰ عددی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۵۰۰ عددی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱۳۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۵۰۰ عددی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱۴۷,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۵۰۰ عددی ( عمومی ) لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۵۰۰ عددی ( عمومی ) لمینت براق ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۲۲۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۵۰۰ عددی ( عمومی ) لمینت براق ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۲۳۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۵۰۰ عددی ( عمومی ) لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت فرم های ۵۰۰ عددی ( عمومی ) لمینت برجسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۵۰۰ عددی ( عمومی ) لمینت برجسته ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۲۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۵۰۰ عددی ( عمومی ) لمینت برجسته ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۲۹۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های ۵۰۰ عددی ( عمومی ) لمینت برجسته ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۲۱۹,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های ۵۰۰ عددی ( عمومی ) لمینت برجسته ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۲۲۷,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش